Privacy

kronkel

OBS Het Palet hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe we daarmee omgaan is beschreven in ons privacybeleid. Als u via deze website reageert via bijvoorbeeld een formulier of e-mail, dan worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Disclaimer

kronkel

Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks de zorg die wij besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website van OBS Het Palet mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van OBS Het Palet.

OBS Het Palet sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit informatie en de inhoud van de website.