Over ons

kronkel

Op openbare basisschool Het Palet in Opheusden zijn alle kinderen welkom. Deze openheid zorgt voor een rijke leeromgeving voor onze leerlingen en leerkrachten. Vanuit nieuwsgierigheid naar elkaar wordt de wereld voor onze leerlingen groter. Ook het schoolgebouw heeft een open sfeer, met een mooie centrale hal en ruime, lichte lokalen. Onze 90 leerlingen krijgen hier leerdoelgericht onderwijs dat is afgestemd op hun ontwikkeling. Methodes gebruiken we in ons onderwijs als bron. We kijken naar leerlingen met een open blik zodat we kansen blijven zien, ook als die niet vanzelfsprekend lijken.

1_Header Over ons

Visie

kronkel

Het Palet is een openbare basisschool waar elk kind ongeacht geloof, cultuur, sociale klasse of sociale achtergrond welkom is. Hiermee zijn wij niet alleen een afspiegeling van de multiculturele maatschappij maar willen wij onze kinderen ook maatschappelijk bewustzijn en betrokkenheid tot deze maatschappij bijbrengen.
 
Prikkelend
Ons onderwijs is prikkelend en uitdagend. Een nieuwsgierige houding is voor leerlingen, team en ouders de basis om te leren. Iedereen is eigenaar van zijn eigen leerproces. Wij stimuleren deze nieuwsgierigheid naar jezelf, anderen en de wereld om ons heen.
 
Aandacht
Leerlingen, ouders, teamleden kennen elkaar. Ze dragen verantwoordelijkheid voor elkaars welbevinden. Iedereen wordt gezien en gehoord. De sfeer van gezelligheid en vertrouwen biedt een goede basis om samen te leren en te werken.
 
Leren
Leren en ontwikkelen betekent bij ons groeien in kennis en vaardigheden en je eigen interesses kunnen ontwikkelen. Wij werken doelgericht en hebben hoge verwachtingen van leerlingen en van elkaar. Wij vinden het belangrijk dat ouders actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind.
 
Enthousiast
Wij begroeten de leerlingen elke dag met enthousiasme en zijn blij hen te zien. Wij vinden het fijn om te leren en te werken bij ons op school. Wij stralen hierbij plezier uit en benadrukken wat goed gaat. Dit enthousiasme bevordert de ontwikkeling en motivatie om te groeien.
 
Toekomst
Wij bereiden onze leerlingen goed voor op de toekomst. Daarom werken wij aan vaardigheden als samenwerken, kritisch en creatief denken en we stimuleren een onderzoekende en zelfstandige houding. Wij zijn vooruitstrevend.
 
Schoolgids
De schoolgids is bedoeld voor alle ouder(s), verzorger(s) die hun kind(eren) op onze school hebben geplaatst en voor degenen die overwegen om hun kind op OBS Het Palet aan te melden.
 
In deze gids wordt verteld wat onze visie, uitgangspunten en doelstellingen zijn. Het geeft een beeld van de structuur en het beleid van de school. Verder wordt beschreven hoe ons onderwijs is georganiseerd, welke methoden we gebruiken en hoe wij omgaan met de zorg voor onze leerlingen.
 
Zijn er ondanks al deze informatie nog vragen of onduidelijkheden dan kunt u altijd bij ons terecht.
 
Naast deze schoolgids is op school ook het schoolplan aanwezig. Hierin staat uitgebreid beschreven op welke manieren met welke methoden en materialen er binnen school gewerkt wordt. Daarnaast staat aangegeven wat de beleidsvoornemens voor de komende jaren zijn, het zogeheten jaarplan. Op school ligt een exemplaar ter inzage.

Team

kronkel

Op onze school heerst een echt teamgevoel: we doen het samen. Iedereen wordt gezien met zijn eigen talent. Samen zijn we verantwoordelijk voor alle kinderen, maar ook voor de lesvoorbereiding, omdat leerdoelen niet aan jaarklassen gebonden zijn. Ouders betrekken we actief bij ons onderwijs, soms zelfs in de les. Ook zijn er diverse specialisten in de school aanwezig.

De Gezonde school

kronkel

Op de schooldag organiseren we gezond gedrag. Dat doen we door gezond eten aan te bieden (fruit) en te adviseren. In het lesrooster worden momenten van beweging (soms bewegend leren) opgenomen. En sport en spel vinden we belangrijk. We leren de kinderen hoe ze verantwoord achter de computer zitten en voldoende afwisselend in beweging zijn.

De Breakfast club!
In het schooljaar 2023-2024 zijn we “De Breakfast club”! gestart. Een gezonde start van de dag met een gezond ontbijtje. Alle kinderen mogen gratis lid worden.

OBSPaletBreakfastclub

Leerlingenraad

kronkel

Op onze school is er de leerlingenraad. In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school.

 

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je nou je ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen.

 

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep worden 2 leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen, dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook, wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. De leerlingenraad wordt begeleid door een leerkracht.

Over Fluvium

kronkel

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op negentien scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo