Ouders

kronkel

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u en uw kind kennis kunnen maken met onze school. Leest u over de BSO, ons ouderportaal en ouder communicatie-app. Daarnaast over onze ouderraad, deelraad MR en GMR.

3_Header ouders

Nieuwe ouders

kronkel

Als u een leuke, goede school zoekt voor uw kind dan bent u bij ons op het juiste adres. De beste manier om een goede indruk te krijgen is door te komen kijken en te informeren. Hoewel de deur altijd open staat, is het natuurlijk veel leuker om samen met uw kind onder schooltijd te komen kijken, zodat u samen de echte sfeer kunt proeven.

 

Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met de school op telefoonnummer 0488 441 451 of klikt u op onderstaande knop om een kennismaking aan te vragen.

BSO

kronkel

RivaKids
RivaKids verzorgt na schooltijd én tijdens schoolvakanties buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

RivaKids BSO Opheusden is gevestigd in de basisschool het Palet in Opheusden. Na schooltijd komen de kinderen naar de BSO, eten en drinken ze samen en krijgen de kinderen een afwisselend activiteitenprogramma aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leeftijden en interesses. Bij Rivakids mag je zijn wie je bent, hebben we plezier in ons eigen kunnen, ontwikkelen we ons op eigen tempo en hebben we vertrouwen in onszelf en in elkaar!

 

Heb je thuis een peuter die niet kan wachten om naar school te gaan? In basisschool het Palet heeft RivaKids twee peuterspeelgroepen, waar kinderen vanaf twee jaar kunnen komen spelen en leren tot ze naar school gaan!

RivaKids_afbeelding

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs voor een rondleiding of neem contact op via het contactformulier op de website! Meer informatie is terug te vinden op onze website.

Tweede update_RivaKids_logo

De Breakfast Club!

kronkel

We nodigen alle kinderen uit om lid te worden van De Breakfast Club!

 

Een gezonde start van de dag met een gezond ontbijtje. Dat is goed voor de energie en aandacht op school. Het is natuurlijk ook gewoon gezellig. En voor de niet zo goede etertjes: zien eten doet eten!

 

De school heeft daarom extra geld gekregen om ontbijt voor alle kinderen te organiseren. Iedereen mag dus gratis lid worden van De Breakfast Club!

 

Hoe gaat dat?
U geeft uw kind op door het formulier in te vullen dat op Parro staat. Op de dagen dat uw kind op De Breakfast Club eet, komt uw kind om 8.00 uur op school. Daar zijn gezellige tafels gemaakt waar samen het ontbijt gegeten wordt. Heeft uw kind een allergie? Laat het ons weten, we zorgen voor een geschikt ontbijt.

 

Meehelp ouders
Meehelp ouders mogen ook lid worden en gratis mee eten! Geef je op via het formulier op Parro. Dat kan voor 1 of meer keer per week. Maar ook voor een bepaalde periode.

OBSPaletBreakfastclub

Ouderportaal/Parro

kronkel

De gegevens van leerlingen en korte verslaglegging van oudergesprekken worden opgenomen in het systeem dat Parnassys heet. Vanuit het ouderportaal kunt u deze informatie inzien.

 

De school communiceert via Parro. Zo kunnen we veilig foto’s en filmpjes versturen en houden we u op de hoogte van activiteiten. U kunt via de chat van Parro de leerkracht individueel benaderen.

ouderportaal-768x188
Parro-Logo-300x182

Ouderraad

kronkel

Openbare basisschool Het Palet Opheusden kent een enthousiaste Ouderraad (OR), bestaande uit ouders van leerlingen vanuit verschillende groepen. Zij organiseert en ondersteunt projecten en activiteiten in samenwerking met het Team, leerlingen en ouders.

 

De activiteiten hebben ten doel dat het kind in de gelegenheid wordt gesteld op een plezierige wijze kennis te maken met diverse maatschappelijke en sociale gebeurtenissen. En hiermee te zijner tijd kan terug kijken op een onvergetelijke schooltijd. Daarnaast dragen de activiteiten bij in een positieve profilering en positionering van de school.

MR

kronkel

Elke school heeft een MR, een medezeggenschapsraad
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft dat voor. De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.
De MR streeft er naar de openheid, openbaarheid en het onderlinge overleg binnen de school te bevorderen.
Het doel van de MR is om zo goed mogelijke kwaliteit van het onderwijs te bereiken in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie.

 

De MR heeft het recht om met het bevoegd gezag (het bestuur) alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is.

 

De MR heeft instemmingbevoegdheid in een aantal zaken. Dat betekent dat er pas een besluit over dat onderwerp mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt het instemmingbevoegdheid voor een van de afzonderlijke geledingen van de MR, de personeelsgeleding of de oudergeledingen. De MR heeft ook adviesbevoegdheid bij een aantal zaken.

 

De MR vergadert ongeveer elke 6 weken, 6 keer per jaar. In het begin van een nieuw schooljaar wordt er samen met de OR een ouderavond georganiseerd waarop de MR ook haar jaarverslag presenteert. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u aanschuiven bij een vergadering laat dat dan van tevoren even weten via email.

 

De MR van het Palet in Opheusden werkt nauw samen met de MR van het Palet in Kesteren. Tenminste tweemaal per schooljaar vergaderen zij samen.

 

De MR leden van het Palet Opheusden:

  • Zefanja Bongenaar (oudergeleding Opheusden, voorzitter)
  • Frencis Schaap (personeelsgeleding Opheusden, secretaris)