Groep 1-2

kronkel

Juf
Van maandag tot en met donderdag is juf Ingrid aanwezig.
Op maandagochtend en woensdagochtend is juf Heidi erbij als onderwijsassistent en op dinsdagochtend en donderdag is juf Lisanne als stagiaire erbij.
Op vrijdag krijgt groep 2 les van juf Heidi en juf Lisanne.

Wilt u contact met de leerkracht, dan kan dit:
- persoonlijk na schooltijd
- via Parro
- telefonisch: 0344-641436
- mail: i.kiesenberg@pwa-echteld.nl

Organische vorm scholen

Informatie groep 1-2

kronkel

Schooltijden
Groep 1-2 gaat op maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.
Op vrijdag zijn de leerlingen van groep 1 vrij, de leerlingen van groep 2 gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

Wendagen
Voordat uw kind 4 wordt, mag hij/zij wennen. Dit zijn 4 ochtenden (vastgesteld in overleg).

Start van de lessen
De kinderen van groep 1-2 mogen vanaf 8.20 uur de klas in. Om de dag rustig te kunnen starten, is er iedere dag een startopdracht, waarmee de kinderen (evt. met u als ouder) aan de slag kunnen. Op maandag staat de boekenkist altijd klaar, de andere dagen varieert het.

Even voor half 9 gaat het belletje van de Candle Timer af, uiterlijk dan nemen de ouders kort afscheid en kunnen we lekker gaan starten.

We werken via leerlingvolgsysteem Kijk! en de methode Kleuterplein.
Via Kijk! wordt er aan de doelen gewerkt. Deze worden gekoppeld aan de thema’s en lessen van Kleuterplein (aangevuld met oa Met Sprongen Vooruit), waarbij spelenderwijs alle vakken (rekenen, taal, schrijven, creatief, enz) aan bod komen. Zowel in de kring als tijdens de werklessen zijn we met het thema en de leerdoelen van die week bezig.
Tijdens de werklessen hebben we werkjes die aansluiten bij de leerdoelen, werken we met de spellen uit de kast en uiteraard in de hoeken.
We hebben een bouwhoek, themahoek, huishoek, leeshoek, taal- en rekenhoek, verfbord, krijtbord, enz. Hierin hebben we ’s ochtends soms opdrachten (zoals: breng het kind naar bed en lees hem voor of: bouw een huis met meerdere verdiepingen) en ’s middags mag er vrij gespeeld worden in de hoeken.

Voor thema’s wordt soms gevraagd om spullen van thuis mee te nemen. Dit om de kinderen zo goed mogelijk betrokken te krijgen bij het thema en hierdoor een hogere leeropbrengst te creëren.
Bijna wekelijks hebben we een letter van de week. Dan mogen de kinderen spullen voor de lettermuur meenemen.

Ook hebben we een cijfer van de week.
Groep 2 heeft 3 werkboekjes, ter voorbereiding op groep 3: “Ik kan het zelf” (rekenen en taal), “Pluspunt” (rekenen) en “Pennenstreken” (schrijven).
Groep 1 doet sommige onderdelen van het schrijven mee.

Daarnaast hebben we elke week een les van Kwink (sociaal-emotionele methode), Engels en verkeer en we hebben dit jaar regelmatig workshops voor de creatieve vakken!

Kapstokken
In het halletje zijn kapstokken voor ieder kind. De naam van uw kind staat op de kapstok. Het is raadzaam om een luizencape aan te schaffen. Dit kan op school voor €4,- per stuk.
De luizencapes blijven op school en worden voor elke vakantie mee naar huis gegeven, zodat ze even gewassen kunnen worden.


Eten en drinken
Rond 10.00 uur gaan wij met de kinderen eten en drinken. Alle dagen zijn op school groente- en fruitdagen. De leerlingen hebben ongeveer 15 minuten de tijd om te eten en drinken. Rond 12.00 uur gaan we lunchen, ook hiervoor hebben de kinderen ongeveer 15 minuten de tijd. (Wie nog niet klaar is, mag tijdens het buiten spelen nog even lekker picknicken.)

Zie de schoolgids voor ons Gezonde School-beleid.


Afspraken onder schooltijd / ziek melden
Het kan zijn dat uw kind onder schooltijd naar de tandarts, huisarts, logopedist enzovoort moet. Het liefst hebben wij dat u dit zoveel mogelijk na schooltijd plant, maar wij weten dat dit niet altijd mogelijk is. U kunt via Parro een berichtje sturen wanneer uw kind om deze redenen wat later komt. Ook als het gaat om een ziekmelding, kan dat via Parro.

Mocht uw kind ziek zijn, meld dit dan voor 8.15 uur aan school via Parro of door even te bellen.


Gym
Op dinsdag en donderdag is er gym.
Soms gaan we wel eens buiten gymmen als het niet te warm of te koud is. En als het in de buitenspeeltijd te hard of langdurig regent, gaan we ook nog wel eens naar de gymzaal.
De leerlingen hebben hiervoor gymschoenen nodig - dat is verplicht. Ze hebben verder geen gymkleding nodig. De gymschoenen (graag met naam!) mogen in de luizenzak op school blijven.


Bibliotheek

Ook dit jaar werken we weer met Leespret. De leerlingen mogen één keer in de drie weken een Leespret-boek lenen met daarbij een werkblad. Om onduidelijkheden en zoekraken te voorkomen moet het boek vervoerd worden in een tas met daarop de naam van de leerling.


Verjaardag
Is uw kind jarig, dan mag er natuurlijk getrakteerd worden!
Dit doen we om 10.00 uur. Het kan zijn het fruit/de groente niet op gaat die dag, omdat uw kind al voldoende had aan de traktatie.
Wij willen u vragen om gezond te trakteren. Mocht u inspiratie willen opdoen, dan staan er bij de kapstok mappen met ideeën met gezonde traktaties.


Naar huis
Als de school uit is, komt groep 1-2 gezamenlijk naar buiten. De leerkracht loopt mee naar buiten, totdat alle kinderen zijn opgehaald.


Parnassys, Parro en communicatie
In Parnassys staan alle gegevens van uw kind, zoals de leerresultaten, rapporten, maar ook de adresgegevens en noodnummers.
Regelmatig veranderen er mobiele nummers of andere gegevens. Het is fijn als alles up-to-date is. Daarom vragen wij u uw gegevens te controleren, zodat wij in alle gevallen contact op kunnen nemen.

Wilt u contact met de leerkracht, dan kan dit: - persoonlijk na schooltijd
- via Parro
- telefonisch: 0344-641436
- mail: i.kiesenberg@pwa-echteld.nl