Meldcode kindermishandeling

In de wet is vastgelegd dat elke organisatie en iedere beroepskracht die met kinderen en ouders werkt, verplicht is om met de Meldcode te werken. De Meldcode geldt voor partnergeweld en kindermishandeling. Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te herkennen. Daarnaast is het van belang te weten welke stappen, samen met ouders, kunnen of moeten worden gezet om het geweld te stoppen, de Meldcode biedt hierin houvast. Fluvium heeft in haar protocol Meldcode Kindermishandeling de wettelijke melding opgenomen.