Verwijsindex

kronkel

Wat is de Verwijsindex?
De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind.

 

Wat staat er in de verwijsindex?
In de Verwijsindex staan alleen de naam, het adres, de geboortedatum en het BSN van het kind. Deze worden gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional die de vermelding aanmaakt. Het BSN is verder niet zichtbaar. In de Verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie. Er staat dus niet in waarom de professional betrokken is bij een kind/jongere.

 

Waarom is de verwijsindex?
Het komt voor dat er meerdere professionals aan het kind hulp of begeleiding bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit van elkaar weten. Want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/ samenwerken en de problemen sámen met u oplossen. Als een andere professional ook een vermelding in de Verwijsindex zet, ontstaat er een ‘match’. Er kan ook een match ontstaan met professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij met elkaar en het gezin kunnen overleggen hoe zij het kind het beste kunnen ondersteunen. Het uitwisselen van informatie tussen professionals gaat in overleg met de ouder(s) en of het kind.Door het maken van een vermelding in de Verwijsindex geven hulpverleners aan dat ze bij een kind betrokken zijn. Eigenlijk zeggen ze daarmee dat ze willen samenwerken met andere professionals.

 

Hoe lang blijft een vermelding in de verwijsindex staan?
Een vermelding blijft maximaal twee jaar actief. Het kan ook korter zijn, wanneer de professional de vermelding eerder uitschakelt. Hierna blijft de vermelding nog maximaal vijf jaar in het archief. Dan wordt de vermelding definitief verwijderd. Dit gebeurt ook als een jongere de leeftijd van 23 jaar bereikt heeft.

 

Veilig
De privacy van het gezin is belangrijk. De Verwijsindex is daarom goed beveiligd. De Verwijsindex voldoet aan de wettelijke regels die de privacy van het kind beschermen. De Verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Een professional kan alleen zijn eigen signalen zien en de matches die daaruit voortkomen. De Verwijsindex is dus geen zoeksysteem.

 

Informeren en samen afstemmen
Voordat een professional een vermelding in de Verwijsindex zet, vertelt de professional dat hij/zij dit gaat doen. Wanneer een kind jonger is dan 16 jaar informeert de professional de ouders dat hij een vermelding maakt. Vanaf 12 jaar vertelt hij dit ook aan de betreffende jongere. Wanneer de jongere 16 jaar of ouder is, vertelt hij dit alleen aan de jongere.

 

Wanneer er een match ontstaat, vragen de professionals instemming van ouders om contact te hebben. Samen met de professional kunnen ouders en/of jongere bespreken hoe de informatie wordt uitgewisseld: in een telefoongesprek, via mail of in een gesprek met het gezin en alle betrokken professionals.

 

Wat zijn uw rechten?
Een ouder en/of jongere wordt altijd geïnformeerd wanneer een professional een vermelding in de Verwijsindex zet. Ouders en kinderen vanaf 16 jaar hebben het recht de gegevens van het kind in de verwijsindex in te zien of te corrigeren. Ook hebben zij het recht om te weten waarom de professional een signaal heeft afgegeven. Als de ouders en/ of het kind het daar niet mee eens is, kunnen zij een bezwaar indienen bij de gemeente waar het kind staat ingeschreven.