De schoolscore van Het Palet is 535,9.

Het landelijk gemiddelde is 534,9.

Wij liggen boven het landelijk gemiddelde. Uiteraard zijn wij trots op onze groep 8 leerlingen.

Zij gaan naar het voortgezet onderwijs:

2 Leerlingen BASIS/KADER

4 Leerlingen HAVO/VWO

1 Leerling TL/HAVO