Donderdag 4 juli gaan de kleuters op schoolreis. Dit jaar gaan we naar “De Blije Dries” in Wijchen.

De kosten van dit schoolreisje bedragen €12,50.

Dit bedrag mag u contant betalen aan juf Lenny.

Aan het begin van het schooljaar hebben al wat ouders zich opgegeven om te rijden en mee te gaan als begeleider van dit schoolreisje. Helaas zijn dat er nog niet genoeg. Ik heb nog minimaal 4 ouders nodig. Wanneer u het leuk vindt en die dag mee wilt gaan dan kunt u dit doorgeven aan juf Lenny.

Bij een teveel aan ouders zal er worden geloot.

Verdere informatie over die dag krijgt u nog in een aparte brief.






Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een brief meegekregen over de sportdag op 16 mei in Kesteren. We hebben voor deze dag echt nog ouders nodig die ons kunnen helpen op de volgende momenten:

  • 8.10 uur: brengen kinderen groep 5/6

  • 12.00 uur: halen kinderen groep 5/6

  • 12.30 uur: brengen kinderen groep 7/8

  • 16.15 uur: halen kinderen groep 7/8

  • Wassen van de kleding groep 5/6

  • Wassen van de kleding groep 7/8

Vakantierooster 2019-2020

Hieronder alvast het overzicht met de vakanties voor het schooljaar 2019-2020. Het complete overzicht met alle overige data ontvangt u aan het einde van het schooljaar op onze schoolkalender.

- Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober

- Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari

- Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari

- Meivakantie 27 april t/m 8 mei

- Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus






Voor de vervanging van juf Willy is een vacature uitgezet, maar helaas is daar geen enkele reactie op gekomen.

Er is daarom een verandering doorgevoerd in de bezetting van de leerkrachten in de groepen 5 t/m 8. De betrokken ouders zijn daarvan vóór de meivakantie al op de hoogte gesteld middels e-mail.

Hieronder de nieuwe situatie:

Groep 5-6:

Maandag en dinsdag: juf Frencis.

Woensdag: juf Maaike en juf Frencis samen; regelmatig verlaat juf Frencis de klas om directie ondersteunende taken te doen.

Donderdag en vrijdag: juf Maaike.

Groep 7-8:

Maandag: juf Els.

Dinsdag: juf Oda.

Woensdag t/m vrijdag: juf Els in groep 8 en juf Sandra in groep 7.




Vrijdag 12 april starten we de dag met de
sponsorloop om 9.30 uur. De formulieren moeten
donderdag ingeleverd worden bij de leerkracht.
Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om de
kinderen aan te moedigen.
Na de sponsorloop zijn de Koningsspelen. Er zijn
die dag allerlei leuke activiteiten voor de
kinderen. De kinderen mogen die dag in oranje
kleding naar school toe komen. De kinderen zijn
gewoon om 14.15 uur uit.