Nog twee weken en dan gaan de groepen 3 t/m 8 weer op schoolkamp. Het is heel begrijpelijk dat de kinderen, maar ook de ouders dat heel spannend vinden! De leerkrachten ervaren deze kampen tevens als een enorme verantwoordelijkheid en zij doen uiteraard hun uiterste best om zo goed mogelijk voor uw kind(eren) te zorgen! Het is daarom logisch dat er voor de kampen regels zijn opgesteld. De belangrijkste regels vatten wij hieronder voor u samen:  

  • De groepsleiders houden de kinderen goed in de gaten, helpen waar nodig en spelen evt. mee.  Kinderen mogen niet in de keuken komen vanwege veiligheid en hygiëne.

  • Vanwege de nieuwe privacywet, mogen er geen foto’s en video’s van andere kinderen geplaatst worden op uw eigen facebook. Alleen met toestemming van de ouder van een leerling.

  • Op de Facebookpagina van school vragen wij aan de ouders schriftelijke toestemming tot akkoord.  

  • Voor rokende leiders geldt: zoveel mogelijk uit het zicht van de kinderen roken.  

  • Tijdens het kamp zijn er voor de begeleiders ’s avonds alcoholvrije drankjes. Wij gaan ervan uit dat een ieder zich hieraan kan houden.