Parro is een ouderapp vergelijkbaar met Klasbord. Alleen is Parro gekoppeld aan ons administratiesysteem Parnassys en heeft het meer mogelijkheden. In de komende periode gaan wij over van Klasbord naar Parro. We willen u daarom vragen om de Parro app te downloaden. U ontvangt dan van de leerkracht een mail met een unieke koppelcode voor uw kind. Uw kind kan een account aanmaken via de app of talk.parro.com.


Wat kan ik met Parro?
Met Parro kun je de dagelijkse activiteiten van je kind op school volgen. Je ontvangt bijvoorbeeld foto's of andere updates vanuit de groep. Ook kun je je opgeven om mee te doen met activiteiten of je inschrijven voor ouderavonden. Alles binnen één overzichtelijke app!