1. Wat is JOGG?
JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een lokale aanpak voor een gezonde omgeving en gezonde jeugd. Het streven is dat iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Samen maken we de gezonde keuze steeds makkelijker! We hopen dat hierdoor steeds meer jongeren straks een gezond gewicht hebben.
2. Waarom JOGG in de gemeente Neder-Betuwe?
In Neder-Betuwe liggen de percentages voor overgewicht hoger dan landelijk. 1 op de 5 kinderen heeft overgewicht. Bij volwassenen is dit zelfs meer dan 50%. Door overgewicht krijgen

steeds meer mensen te maken met allerlei ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.
3. Wat kan JOGG voor een school of peuterspeelzaal betekenen?
Scholen en peuterspeelzalen zijn belangrijke plekken, waar kinderen/jongeren veel tijd doorbrengen en opgroeien. Voor scholen is de gezondheid van leerlingen ontzettend belangrijk. Gezonde leerlingen zijn fitter, minder vaak ziek en hebben meer zelfvertrouwen. Ook zijn de resultaten op gezonde(re) scholen vaak beter. JOGG is betrokken bij verschillende initiatieven, die een gezonde (school)omgeving in Nederland stimuleren. De gemeente Neder-Betuwe, JOGG en de GGD Gelderland-Zuid ondersteunen samen scholen en peuterspeelzalen die werken aan gezondheid.
4. Startsein van JOGG dinsdagochtend 12 maart 2019
Het startsein van JOGG in Neder-Betuwe wordt in ‘de week van de Gezonde Jeugd’ op dinsdagochtend 12 maart gegeven. JOGG regisseur Joris Maier zal samen met o.a. een huisarts en burgemeester en wethouders (hard)lopend en fietsend alle scholen (basis en VO) en peuterspeelzalen bezoeken om het startsein van JOGG te geven. Tijdens dit bezoek wordt een cadeau overhandigd, dat het drinken van (kraan)water kan stimuleren.
5. JOGG en de Gezonde school aanpak
Aan de slag met een gezonde school kan op veel manieren. Vaak gebeurt er ook al van alles! De Gezonde School thema’s voeding en sport & bewegen sluiten goed aan op JOGG. Elke school heeft daarin eigen wensen en behoeften. Gezonde School adviseur Charlotte Wouters helpt om binnen de school aan deze wensen en behoeften te werken. Denk hierbij aan het meedenken over lesmateriaal en opstellen van beleid. Maar ook het creëren van draagvlak en verbindingen is belangrijk, omdat we er samen voor gaan.

6. Voorbeelden van JOGG thema’s
Een school kies zelf thema’s waar draagvlak voor is en waar men mee aan de slag wil. Voorbeelden van thema’s als; fruitdagen, water drinken, gezond trakteren, schoolpleinactiviteiten, weerbaarheid en vaker lopend en/of fietsend naar school.