Gymlessen:

 

De gymlessen voor groep 1 en 2 zijn in ons speellokaal op school.

De gymlessen vinden vanaf groep 3 plaats in gymzaal de Biezenwei.

 

De gymtijden zijn als volgt:

 

Groep 3/4: maandagochtend en donderdagochtend

Groep 5/6: maandagochtend en donderdagmiddag

Groep 7/8: maandagochtend en donderdagochtend ....8.30 uur bij de Biezenwei verzamelen.