Op donderdag 28 maart hebben wij van 14.00
uur tot 14.30 uur de afsluiting van onze
projectweken. In de klassen kunt u komen kijken
naar datgene waar de kinderen aan gewerkt
hebben.