AANVULLENDE INFORMATIE OMTRENT OUDERBIJDRAGE                                            Wij willen u wijzen op (WPO, artikel 13, lid 1 onder e) voor het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Er staat hierover wel het een en ander beschreven in de schoolgids, maar daarin staat niet duidelijk vermeld dat deze vrijwillige bijdrage geldt voor alle activiteiten die door de school georganiseerd worden. Wij zullen hoofdstuk 7.4 en 7.5 uit onze schoolgids dan ook gaan herschrijven in het schooljaar 2018-2019 om de vrijwilligheid van de ouderbijdrage nog concreter te benoemen.