Wij maken ons grote zorgen over de
verkeersveiligheid bij onze school. Vanaf
december 2015 zijn er gesprekken geweest met
Traffic Design en de gemeente. De
verkeersveiligheid commissie heeft een plan
goedgekeurd en zou dat bij Burgemeester en
Wethouders neerleggen. Tot op heden zijn alleen
de winnende verkeersborden van Suhaa,
Mohammed en Rochana in de straten voor de
school geplaatst.
We wachtten geduldig, maar zijn het nu zat.
Wij staan nu op als leerlingenraad met de vraag
waarom er niets wordt gedaan voor onze school.
We hebben een brief geschreven naar Dhr T.
Keuken, gemeenteraadslid van de gemeente
Neder-Betuwe.
We wachten op een positief antwoord.
Groetjes van Tess, Suhaa, Dylaine, Xiri,Casper,
Nuriah, Ibrahim en Ramon.