Vrijdag 20 april wordt er op school weer de jaarlijkse sponsorloop gehouden. Dit jaar hebben we een heel goed doel hiervoor: n.l het vernieuwde schoolplein. Dus gaan de kinderen er voor zorgen om zoveel mogelijk geld op te halen.

We hopen dat jullie de leerlingen zoveel mogelijk steunen hierbij, zowel met de geldelijke bedragen als op de dag zelf met supporten.

De sponsorloop begint om 09.30 uur en zal gehouden worden op het veld achter de school.

Na de sponsorloop gaan de kinderen verder met de spelletjes van de Koningsspelen.

Tussen de middag krijgen zij een Koningslunch, dus hoeven de leerlingen geen lunch mee te nemen.

Wij hopen op een zonnige en sportieve dag.


ps. De sponsorloopformulieren moeten uiterlijk donderdag 19 april bij de leerkracht zijn ingeleverd.