Vrijdag 12 april starten we de dag met de
sponsorloop om 9.30 uur. De formulieren moeten
donderdag ingeleverd worden bij de leerkracht.
Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om de
kinderen aan te moedigen.
Na de sponsorloop zijn de Koningsspelen. Er zijn
die dag allerlei leuke activiteiten voor de
kinderen. De kinderen mogen die dag in oranje
kleding naar school toe komen. De kinderen zijn
gewoon om 14.15 uur uit.