Nog steeds worden er veel doppen verzameld
voor het goede doel: KiKa.
Afgelopen week zijn er namens onze school weer
zakken vol weggebracht. We blijven zo doorgaan!