RTL SCHOLENONDERZOEK

De verplichte eindtoets in groep 8, voorheen beter bekend als de cito-toets, levert naast resultaten voor leerlingen ook gemiddelde scores voor scholen op. Die scores worden onder meer door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen.

Ook RTL Nieuws vergelijkt de resultaten door rekening te houden met achterstanden van leerlingen. Aan de hand van het eindcijfer op onderstaande kaart kun je zien of een school beter of minder goed presteert dan je zou mogen verwachten. Het Nederlands gemiddelde is een 7.

RTL Nieuws heeft dit jaar haar methode aangepast, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs nieuwe gegevens over de verwachte achterstand van leerlingen van een school openbaar heeft gemaakt.

De vier scholen in Opheusden scoorden als volgt:

Opb. Basissch. Het Palet: Cijfer 7,5

De Hervormde School: Cijfer 7,5

Rehoboth: Cijfer 6,9

Chr. Basissch. Eben Haezer: Cijfer 7