Donderdag 20 december is onze traditionele kerstviering op school. Dit jaar is er weer een diner. Iedere leerkracht hangt bij haar klas een lijst neer waarop vermeld staat wat de leerlingen die avond zouden willen eten. Het is de bedoeling dat iedere ouder hier iets van uitkiest en dat die dag/avond op school brengt,

Verder informatie zoals tijden etc, krijgt door middel van een extra kerstbrief.

Deze zal in de week na Sinterklaas aan uw kind worden meegegeven.