Aan het team werd de vraag gesteld waarom wij niet op de fiets naar de sportdag op 18  mei zijn gegaan. Op het activiteitenplan hebben veel ouders zich ingeschreven om mee te helpen met o.a. sint, kerst, en schoolkampen . Daar zijn wij heel blij mee! Op de activiteit “fietsen naar sportactiviteiten/excursies” hadden wij een inschrijving van één ouder. Om te fietsen met een grote groep leerlingen kan en mag de leerkracht deze verantwoordelijkheid niet alleen dragen.  Wij hebben  minimaal drie begeleidende ouders per combinatiegroep nodig. Uiteraard gaan wij ook

liever zelf, in het kader van een B-fit school, op de fiets naar dit soort activiteiten. Er komt nog een ander aspect  bij kijken: Hebben alle leerlingen wel een goede en  passende  fiets?                           In de praktijk lopen wij hier tegen aan.  

De opa van Niels uit groep 7, helpt ons de fietsen te controleren voor bijv het fietsexamen en het fietsen naar schoolkamp. Hier zijn wij heel blij mee.    

De fietskeuring voor groep 7 en 8 vindt plaats op  vrijdag 9 juni.