Laatst informeerde wij u al over de vernieuwing
van het schoolplein. Wij hadden gehoopt dat er al
gestart zou zijn maar de levertijd op de nieuwe
toestellen duurde langer dan verwacht.
In week 11 (vanaf maandag 12 maart) gaat de
'schep in de grond' en zal er gedurende drie weken
gewerkt worden aan de vernieuwing van het
schoolplein.
U kunt dan enige overlast ervaren, maar wij
zorgen ervoor dat alles veilig gaat gebeuren.