Er hebben al veel ouders positief gereageerd op de
overstap van Klasbord naar Parro!
Parro informeert, net als Klasbord, over de gang
van zaken in ons onderwijs, in de groep(en) van
uw kind(eren). Er worden ook foto’s toegevoegd
en er staat een agenda met belangrijke activiteiten.
Als u nog niet overgestapt bent naar Parro, doe
dat dan alstublieft alsnog!!
Volgend schooljaar zullen namelijk ook de
inschrijvingen / uitnodigingen voor de
oudergesprekken via Parro verlopen. Bovendien
kan Parro ingesteld worden in uw moedertaal!
U downloadt hiervoor de app Parro.
In uw mailbox heeft u reeds een uitnodiging
ontvangen. Onderaan deze mail staat een groene
balk “Accepteren”. Wanneer u hierop klikt wordt
u (met automatisch gegenereerde code)
toegevoegd aan de groep(en) van uw kind(eren).
Wanneer u vragen of hulp nodig heeft, kom dan
gerust naar juf Frencis toe!