Donderdag 4 juli gaan de kleuters op schoolreis. Dit jaar gaan we naar “De Blije Dries” in Wijchen.

De kosten van dit schoolreisje bedragen €12,50.

Dit bedrag mag u contant betalen aan juf Lenny.

Aan het begin van het schooljaar hebben al wat ouders zich opgegeven om te rijden en mee te gaan als begeleider van dit schoolreisje. Helaas zijn dat er nog niet genoeg. Ik heb nog minimaal 4 ouders nodig. Wanneer u het leuk vindt en die dag mee wilt gaan dan kunt u dit doorgeven aan juf Lenny.

Bij een teveel aan ouders zal er worden geloot.

Verdere informatie over die dag krijgt u nog in een aparte brief.