Voor de vervanging van juf Willy is een vacature uitgezet, maar helaas is daar geen enkele reactie op gekomen.

Er is daarom een verandering doorgevoerd in de bezetting van de leerkrachten in de groepen 5 t/m 8. De betrokken ouders zijn daarvan vóór de meivakantie al op de hoogte gesteld middels e-mail.

Hieronder de nieuwe situatie:

Groep 5-6:

Maandag en dinsdag: juf Frencis.

Woensdag: juf Maaike en juf Frencis samen; regelmatig verlaat juf Frencis de klas om directie ondersteunende taken te doen.

Donderdag en vrijdag: juf Maaike.

Groep 7-8:

Maandag: juf Els.

Dinsdag: juf Oda.

Woensdag t/m vrijdag: juf Els in groep 8 en juf Sandra in groep 7.