Sportdag
Op donderdag 16 mei is de sportdag voor de
groepen 5 t/m 8. Precieze tijden volgen nog. Voor
deze dag zoeken wij ouders die willen rijden en
ouders die willen helpen met het begeleiden van
deze dag. Reacties graag aan juf Sandra (groep
5/6 ) of juf Els (groep 7/8).