Onze school heeft een subsidie aangevraagd
bij de Rabobank. Deze subsidie willen we
gebruiken om een voetbalkooi te realiseren.
Zo kunnen we in de toekomst veilig
voetballen. Onze aanvraag voor de campagne
"Een aandeel in de Betuwe" is goedgekeurd.
Er zijn dit jaar 304 aanmeldingen, om de
subsidie krijgen hebben we zoveel mogelijk
stemmen nodig op ons project, onder de
naam: OBS Het Palet. Alle deelnemende
projecten staan op de website
www.rabowestbetuweleden.nl. U kunt uw
stem uitbrengen van 1 t/m 21 april 2019. U
brengt toch ook uw stem uit?
Uitsluitend leden van Rabobank West Betuwe
kunnen in de stemperiode hun stem

uitbrengen. De leden van de bank ontvangen
een e-mail waarmee ze direct hun stem
kunnen uitbrengen. Stemmen kan ook via de
site. Of iemand lid is van de Rabobank, kan
die persoon weten doordat hij/zij elk kwartaal
het ledenmagazine Dichterbij ontvangt.
Daarnaast is het zichtbaar in Rabo
internetbankieren of in de Rabo App via ‘zelf
regelen’, ‘profiel’, contactgegevens wijzigen.