De facturen voor de Ouderbijdrage 2018-2019 zijn inmiddels uitgedeeld. Wij verzoeken u om uw factuur voor 5 november a.s. te betalen.
Voor de ouders/verzorgers die een machtiging ingevuld hebben, wordt het bedrag automatisch afgeschreven rond 5 november a.s.
Als er voor 2 termijnen gekozen is, dan volgt er nog een afschrijving rond 5 januari 2019.
Ouders/verzorgers, die nog geen machtiging ingeleverd hebben, kunnen dit nog altijd doen via de leerkracht. Machtigingen blijven lopen zolang uw kind(eren) op school zit(ten).
Met uw bijdrage kunnen we er voor zorgen dat onze kinderen weer een leuke dag hebben met de

jaarlijkse thema’s zoals bijv. sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningsspelen en het schoolkamp.


Wij rekenen op u.
De OuderRaad