Zoals in de jaarplanning is opgenomen, starten we op vrijdagmiddag 9 november met onze creamiddagen. Aan u als ouders is gevraagd om hierbij te helpen.

Helaas zijn er onvoldoende ouders beschikbaar om tegelijk met de onderbouw en de bovenbouw te werken.

We hebben er daarom voor gekozen om dit 1e blok (9, 16 en 23 november) alleen de kinderen van de bovenbouw met de workshops te laten werken.

De onderbouw gaat in die tijd in de eigen groep werken met de techniekboxen.

In het 2e blok ( 29 maart, 5 en 12 april) zullen dan de onderbouwgroepen de workshops volgen.

De volgende ouders hebben zich aangemeld:

Monique van Geffen, Anja Vonk, Kristina Samudorova, Maria Dzuganova, Janny Peters en Angela Leeuw.

Op woensdag 7 november om 12.15 uur willen we graag uitleg geven over de workshops.