Op dinsdag 24 april a.s. bezoekt de onderwijsinspectie onze school. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Eén keer in de vier jaar komt de onderwijsinspectie op de scholen om te kijken of de kwaliteit nog in voldoende mate op orde is.

De onderwijsinspectie zal de groepen gaan bezoeken en in gesprek gaan met de leerkrachten, intern begeleidster, directie, leerlingen en ouders.

Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van dit bezoek.