LUIZENPLUIS                                                         In het volgend schooljaar komt er een andere opzet van luizenpluizen. Per groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 vragen wij 3 ouders  om  luizen te kammen. Dit jaar is er iedere 2 weken gecontroleerd. Het is eigenlijk een taak van de ouders om dit thuis te doen. Als iedereen dit thuis doet dan  houden wij met z’n allen de school luisvrij.

Als er zich in iedere klas 3 ouders aanmelden , dan is het  met een kwartier klaar. Nu duurde het langer en dat kost onderwijstijd.

Luizenpluis wordt altijd op een woensdag na de vakantie gedaan. Deze worden op de kalender aangegeven en in het Penseelstreekje vermeld.  

Deze taak zal op het activiteiten plan staan in september. U kunt zich nu ook al aanmelden bij de groepsleerkracht.