Vrijdag 31 maart jl. was de sluitingsdatum van de oudertevredenheidspeiling. Wij kunnen u melden dat 25 % van de ouders de vragenlijst hebben ingevuld. Hartelijk dank voor uw medewerking. De conclusie van de tevredenheidspeiling is dat u de school gemiddeld waardeert met het cijfer 8,8! Een geweldig resultaat waar wij erg trots op zijn.

Zeer positief vindt u: - De presentatie van de school, de school doet wat ze belooft; - Resultaten van ons onderwijs; - Samenwerking met ouders; - De deskundigheid van de leerkrachten, zorgspecialisten en schoolleiding; - De leerling ondersteuning, de leerkracht begrijpt wat het kind nodig heeft; - Het leefklimaat in de groep; - Het leerklimaat in de groep; - Afstemming van wat een kind kan; - Leerstofaanbod en de diversiteit hierin; - De zinvolle besteding van de leertijd.

Minder positief vindt u: - De inrichting van het schoolplein; - En de voorzieningen voor de voor-en naschoolse opvang.


Kortom: wij zijn zeer blij met deze uitslag en kunnen u dan ook melden dat wij al druk bezig zijn met plannen voor een nieuw schoolplein.