Het lijkt of dat het project schoolplein een tijd
heeft stil gestaan, maar achter de schermen zijn
we toch druk geweest om de nodige financiën bij
elkaar te krijgen.
Dat is op zekere hoogte gelukt. Ons deel van het
schoolplein wordt binnenkort vernieuwd volgens
de plannen die wij tijdens de informatieavond met
jullie hebben gedeeld. Wij hebben hiervoor de
financiën inmiddels ontvangen.
Alleen krijgen wij vanuit de gemeente niet
voldoende geld om ook de achterkant van de
school (het voetbalveld) te vernieuwen. Dit is ook
grond van de gemeente en behoort niet bij de
school, alleen wilden wij in samenspraak met de
gemeente hier ook iets moois van maken.
Helaas is dat niet gelukt omdat wij daarvoor niet
voldoende geld van de gemeente krijgen en wij
dat zelf niet kunnen bekostigen. Bovendien is het
ook onze grond niet.
Wij kunnen u dus wel melden dat het plein aan de
voorkant van de school volledig wordt vernieuwd!
Zoals het er nu uitziet zullen wij hier eind januari
2018 een start mee gaan maken.
Wellicht komt er nog een moment waarop we
ouders kunnen gebruiken voor hulp tijdens de
werkzaamheden. Hierover ontvangt u dan bericht:
vele handen maken tenslotte licht werk!